Elektrotechniek in de tuinbouw

Elektrotechniek

Het ontwerp en de uitvoering van de complete elektrotechnische installatie van uw bedrijf wordt door ons verzorgd. Dit begint met de inventarisatie van wensen en eisen welke in een vroegtijdig stadium al in een offerte vrijblijvend worden aangeboden.Elke door ons aan te leggen installatie wordt vooraf geheel digitaal getekend met Stabicad. Met dit pakket worden de installatietekeningen en schema's getekend.Om er zorg voor te dragen dat geen kabel te krap bemeten is worden de kabelberekening uitgevoerd met het Intelec kabelberekeningspakket. Met dit pakket kunnen van grote installaties alle spanningsverliezen, kortsluitstomen en vermogensverdelingen vooraf nauwkeurig worden doorgerekend. Dit resulteert in een optimale berekening van kabeldiktes waardoor een veilige installatie gewaarborgd is.

Klimaatcomputer

Als geautoriseerd dealer van Hoogendoorn Automatisering kunnen wij de meest complexe processen voor u automatiseren. Dit begint bij een standaard luchting en/of menggroep regeling en eindigt bij.. Ja, waar eindigt het eigenlijk? Elke voorkomende installatie kan geautomatiseerd worden. Is het niet met een van de vele standaard regelingen dan is het wel met maatwerk. 
Maar voor u als gebruiken is een vanzelfsprekende bediening van dit alles natuurlijk een vereiste. Vandaar dat u met de Hoogendoorn ISII alle gegevens of een specifieke selectie daarvan zo gepresenteerd kunt krijgen zoals u dat wenst.

Vertifan

Kassen zijn in de afgelopen jaren steeds hoger geworden en aanvankelijk leek dit een voordeel te hebben m.b.t. een klimaatbuffer. De meest gebruikte ventilatorsystemen zitten hoog en bewegen de lucht alleen horizontaal en maken geen luchtbeweging naar beneden. Het doel van de Verti-Fan installatie is een verticale luchtbeweging te creëren zonder het gewas te belasten met te veel luchtbewegingen. Te veel luchtbewegingen kunnen nadelig zijn voor het gewas. De verticale luchtbeweging wordt bereikt door een ventilator die bovenin de kas te monteren en hieraan een plastic slurf te bevestigen die de lucht gecontroleerd naar beneden transporteert. De lucht die onderin het gewas de slurf verlaat zal zich over de grond verdelen en langzaam door het gewas weer naar boven stromen. Het te veel aan warmte dat zich vaak bovenin de kas bevindt, wordt dan onderin het gewas benut waardoor er behoorlijke energiebesparing mogelijk is. De luchtbeweging omhoog langs het gewas activeert de plant door betere CO2 opname. Ook wordt het gewas droger, waardoor er minder kans is op schimmelziekten.

Assimilatiebelichting

Ook voor belichting leveren wij op maat ontworpen installaties. Het ontwerp van een belichtingsinstallatie gebeurt in nauw overleg met de fabrikant van de belichtingsarmaturen. De gewenste lichtsterkte maar ook het gewenste gelijkmatigheidsniveau zijn hier belangrijke uitganspunten.

Aan de hand van het lichtplan dat wordt opgesteld, wordt de bijbehorende elektrische installatie met zijn bekabeling en schakelpanelen uitgewerkt. Wij verzorgen hier het hele traject vanaf de transformator en/of wkk tot en met het aansluiten van de laatste lamp.