Elektravon-Haket ontvangt HortiQ-kwaliteitslabel

Roelof Haket: “We merken dat er bij onze klanten behoefte is aan zekerheid. Als de ontwerpen en de uitvoering van de installaties voldoen aan de vastgestelde normen, geeft dat de zekerheid aan de klant.”

HortiQ-kwaltiteitscertificaat

Elektravon-Haket ontving het certificaat tijdens de tiende jaarbijeenkomst van HortiQ, uit handen Wim de Wit, bestuursvoorzitter HortiQ, die ook gelijk afzwaaide. “Een jubileum,” licht De Wit toe. “In 2009 reikten we de eerste certificaten uit en ik ben blij te concluderen dat het goed gaat en de waarde van HortiQ zo gezien wordt. Met elkaar versterken we de keten.” De bijeenkomst vond plaats bij Kubo, die al tien jaar werkt volgens de richtlijnen van HortiQ.

Zware eisen
De HortiQ-certificering wordt uitgereikt aan bedrijven die getoetst zijn op hun interne processen, de organisatie en de kwaliteit van het product. De eisen daarvoor zijn gebaseerd op de NEN-normering en de normen die zijn vastgelegd in drie kwaliteitshandboeken. Deze boeken zijn opgesteld door het instituut Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KviNL). De toetsing van de bedrijven wordt uitgevoerd KIWA als onafhankelijke certificerende instelling. De certificering blijft drie jaar geldig, waarbij jaarlijks tussentoetsen plaatsvinden.

Onafhankelijke kwaliteit
Het HortiQ-certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere technische toeleveranciers aan de glastuinbouw. Het HortiQ-certificaat wordt door de technische industrie en tuinbouw gebruikt zowel in nationale- als internationale markt.

Ook werd tijdens de bijeenkomst het combiproduct HortiQ HagelUnie toegelicht. Door de krachten te bundelen, spelen de partijen in op de behoefte van internationale investeerders op gebied van total approach, kwaliteit en risicomanagement.