Watertechniek in de tuinbouw

Wateropslag

Hemelwateropslag van 550- 20.000m3 of nog groter. Als u de ruimte heeft creëren wij een bassin met voldoende opslag. Met een furst-flush voorziening, een leegloop systeem voor de standpijpen en een Anti-alg voorziening maken wij uw wateropslag bassin klaar voor de toekomst. Heeft u niet voldoende ruimte dan kunnen wij middels silo’s of zelfs ondergrondse wateropslag een alternatieve oplossing aandragen. Daarnaast verzorgd Haket watersilo’s voor geconditioneerde dagvoorraden en onbehandeld en behandeld drainwater. Middels een autonome pH-regeling kunnen wij de Ph in de voedingswater silo op pijl houden. 

Pompunit

De pompunit is het hart van de watertechnische installatie. Elektravon-Haket ontwerpt en bouwt de units specifiek op de wensen van de klant. EC voorregeling, frequentiegestuurde systeempompen, Automatisch spoelende filters is een kleine greep uit de vele mogelijkheden. Elektravon-Haket stemt de installatie precies af aan de gewenste watergift.

Alle Units worden samen gebouwd op RVS frames voorzien van een kunststof wandbord met kap voor de benodigde schakelpanelen. Alle componenten worden overzichtelijk en service vriendelijk gemonteerd en grotendeels in de werkplaats samengebouwd en bekabeld. 

Opslag vloeibare meststoffen

Opslag van vloeibare mest in opslagvaten en geplaatst in een opvangbak waardoor bij calamiteiten de vloeibare mest in de opvangbak gehouden wordt. De opvangbak bestaat uit 2 compartimenten, zodat de zuren en basen gescheiden blijven.

Automatische kunstmestbak vuller

Installatie voor het volautomatisch vullen van de A-B mestbakken. Het vullen van meerdere A-B bak sets is mogelijk. De unit is uitgerust met een gebruiksvriendelijke beeldscherm-bediening en een zeer uitgebreide registratie van de gebruikte meststoffen.

Waterbehandeling

LD-UV ontsmetter
De NoVira is een LDUV ontsmetter (Lage Druk UltraViolet) speciaal ontwikkeld voor het ontsmetten van drainwater in de glastuinbouw. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een dunne waterfilm is deze toegepaste techniek uitermate geschikt voor het verwerken van drainwater met een lage transmissie. Maar ook het ontsmetten van regen- of gietwater is door de flexibele opstelling van de reactoren geen probleem. De Novira is uitsluitend uitgerust met zogenaamde lage druklampen. Deze zijn speciaal ontworpen voor het geven van licht bij een spectrum van 254 nm.

Werking UV ontsmetting
Ieder organisme heeft een DNA plaatje. Deze wordt door inwerking van UV licht met name bij een spectrum van 254 nm beschadigd, oftewel verknipt. Hierdoor zal een verdere levensverwachting nihil zijn en een voortplanting uitgesloten. De capaciteit van de ontsmetter geven we weer in mJ/cm2 (mili-joules per cm2). Deze verkrijgen we middels de UVC afgifte (afgifte lamp x de verblijftijd van het water in de reactoren). Voor het afdoden van bacteriën/schimmels is 150 mJ meestal genoeg. Voor drain-water waar ook virussen in voor kunnen komen hanteren we een capaciteit van 250 mJ.

Besturing
De Novira wordt bestuurd door een moderne en betrouwbare processor met eventueel een gebruiksvriendelijke beeldschermbediening en proces- weergave. De Novira is een betrouwbare ontsmetter gebleken voor zowel de bloemen- als groenteteelt en wordt inmiddels wereldwijd toegepast.

Omgekeerde osmose

Omgekeerde Osmose is de manier om zuiver water te produceren. Omgekeerde Osmose werkt door middel van een drukverschil aan twee zijden van een semi-doordringbaar membraan. Dit membraan heeft het vermogen de in het water aanwezige stoffen, zoals zouten, zware metalen, bacteriën, virussen en schimmels te scheiden.
Omgekeerde Osmose is een milieuvriendelijk procedé. Chemische middelen komen er niet aan te pas. 

Ontijzeringsinstallatie

Installatie voor het ontijzeren van bronwater in capaciteiten van 3.000 tot 60.000 ltr/uur. 

Druppelinstallatie

Een gelijkmatige watergift is een must in de glastuinbouw. Elektravon-Haket berekend en ontwerpt de installatie zodanig dat de eerste en laatst planten evenveel water krijgen. In de keuze van het type druppelaar kunnen wij u adviseren. Handbediend of volledig automatisch spuien van de druppelstralen behoren tot de mogelijkheden.

Eb en vloed systemen

Elektravon-Haket levert en installeert complete eb en vloed systemen op alle soorten teeltvloeren, tafels en rolcontainers. Het retour water wordt middels een zeefbocht ontdaan van alle grove vuildeeltjes. 

HD-bevochtiging

Om een bepaalde RV of temperatuur te bereiken, gaat het er niet alleen om zoveel mogelijk water te vernevelen, maar is de kwaliteit en dus de effectiviteit van de nevel belangrijk. Zoals uit de literatuur blijkt, kan men alleen van mist spreken als water onder een hoge (mechanische) druk wordt verneveld. Door een hoge druk van 105bar en de speciale constructie van de nozzle is de verstuiving optimaal, waardoor een uiterst fijne mist wordt verkregen die niet op het gewas neerslaat maar verdampt voordat het gewas wordt geraakt. Door een druppelgrootte van 5-10 micron veroorzaakt dit een verhoging van de RV en een groot koelend effect. 

Beregening en LD-bevochtiging

Gelijkmatige beregenings- en bevochtiginginstallaties voorzien van de juiste sproeier, geheel afgestemd en berekend op uw wensen. 

Dakbereniging

Het leveren en installeren van een dakberegeningsinstallatie, dusdanig geïnstalleerd dat er zomin mogelijk lichtverlies en een maximale dekking is. Niet alleen een verlaging van de kastemperatuur maar ook een verhoging van de luchtvochtigheid in de kas wordt gerealiseerd. 

Buitenberegening

Elektravon-Haket ontwerpt buitenberegeninginstallaties voor gewasberegening maar ook als bescherming tegen nachtvorst. 

Drainmeting

Complete installaties voor de opvang van drainwater en de registratie van EC, pH en Flow. 

Silo keuring

Het zal u maar gebeuren… Een geklapte of gescheurde silo. De ravage is enorm en de financiële schade kan hoog oplopen. Het regelmatig controleren van uw watersilo is daarom zeker geen overbodige luxe. Verzekeringsmaatschappij Interpolis adviseert daarom ook om silo's die ouder zijn dan zeven jaar om de twee jaar te laten controleren. Is deze controle niet uitgevoerd, dan wordt de gevolgschade niet geheel gedekt. Elektravon-Haket b.v. is door de verzekeringsmaatschappij gecertificeerd voor het uitvoeren van silokeuringen. Van iedere gekeurde silo ontvangt u van ons een keuringsrapport.